ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN 2

                                  2v, 73 m2 - 2. sals lejlighed

Avedørelejren
3V på 113 m2
3V på 99 m2
3V på 97 m2
2V på 66 m2
2v 61 m2
Historie

Dejlig 2v taglejlighed sælges.

Kontakt bestyrelsen for yderligere information - se nederst på siden

Andelspris:  481.680

Husleje:     5.400

Varme:      500 (a’ conto)

Internet:    75

Løsøre:      *)

*) Løsøre afregnes separat, idet der ikke er købspligt.

          

         

                                           Sådan kontakter du bestyrelsen:

Marianne Bau
Mobil: 5081 7558
Email: mariannebau1@gmail.com

Morten Frøding
Mobil:  2625 3297
Email: morten.frding@gmail.com